Wie zijn wij.

 

Stichting vakantie dialyse Suriname (SVDS) is een non profit organisatie en anticipeert sinds 2000 op het gebied van vakantie dialyse en het dialyseren van “locals”.

Wij behoren tot een van de eerste dialyse centra van Suriname.

Onze visie ligt op het gebied van ontwikkeling, opleiden en professionalisering van de Haemodialyse behandeling in Suriname.

 

   

Dhr G. Pode, manager Director van SVDS, heeft in Nederland zijn opleiding tot Dialyseverpleegkundige in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam afgerond.

Hij is sinds 1998 actief, om met zijn kennis en ervaring op het gebied van dialyse, de Haemodialyse behandeling in Suriname te introduceren en te ontwikkelen.

 

               

                   "Na een lange weg, werd zijn droom werkelijkheid".

 

SVDS opende in 2000 haar deuren om Surinaamse dialyse patiënten en vakantie dialyse patiënten een behandeling aan te bieden.

SVDS neemt actief deel aan het opleiden van Surinaamse Dialyseverpleegkundige

Het centrum fungeert als stageplaats  en organiseert jaarlijks in Paramaribo een Symposium op het gebied van dialyse, 

waar gerenommeerde gastsprekers uit binnen en buitenland worden uitgenodigd.

 

Tot op heden is er een nauwe samenwerking tussen SVDS

en collega Richard van Hal Dialysedeskundige (gepensioneerd)

, medisch technicus Ronald.van Deursen en Ina van de Lande, Teammanager, allen

van het Dialysecentrum Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam.

Note: SVDS en Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn onafhankelijke instanties. Bovengenoemde  medewerkers stellen zich belangeloos in en delen hun kennis en expertise met SVDS.

 

Minimaal 1 x per jaar bezoeken de Nederlandse collega’s de stichting, met als doel:

  • Het geven van klinische lessen, begeleiding en instructie AK 200 Ultra dialyse machines aan dialyseverpleegkundige i.o
  • Het begeleiden en instrueren van Surinaamse technici omtrent Reverse osmose waterbehandeling en AK 200 Ultra machines.

Regelmatig wordt er contact onderhouden tussen SVDS en de twee collega’s uit Nederland.

 

SVDS fungeert al een aantal jaren als gast centrum voor de Nederlandse dialyse patiënt,

al dan niet van Surinaamse afkomst, die in Suriname op vakantie is of voor een familiebezoek.

Onze contacten om tot een dialyseplaatsing over te gaan, verlopen tot onze tevredenheid via

Dialysedeskundige (gepensioneerd) dhr R.J van Hal (non profit)

Door persoonlijke ervaring en bevindingen kan er optimale informatie gegeven worden over ons centrum in Suriname. 

 

Onze vakantie dialyse gasten, zijn afkomstig uit verschillende dialyse centra in Nederland.

Dhr G. Pode bezoekt indien wenselijk persoonlijk de gasten die overwegen om naar Suriname te komen, uiteraard wanneer hij in Nederland is.

Informatie omtrent voorbereidingen van tickets, verblijf etc behoren tot de mogelijkheid.

 

SVDS werkt o.a met gecertificeerde AK200 Ultra dialyse machines van Fa Baxter, voorheen  Firma Gambro.

De machines worden mede met hulp van de Nederlandse medisch  technicus R.van Deursen en de medisch technici  Suriname optimaal onderhouden.

De Gambro AK 200 ultra machines zijn zeer gebruiks - en onderhouds vriendelijk en voldoen aan alle veiligheids voorschriften.

SVDS maakt gebruik van speciale luxe dialyse stoelen van Firma Kercher Medical.

 

"Stichting vakantie dialyse Suriname zet al haar middelen in, om uw verblijf in Suriname zorgeloos te laten verlopen".